בקשת מידע מעיריית תל אביב יפו

רוצים לדעת על משהו שקורה בעיריית תל אביב יפו או באחריותה, ולא יודעים לאן לפנות?
באמצעות טופס זה יתכן מאוד ואוכל לעזור. להלן הפרטים:

ידע הוא לעיתים הצעד הראשון לפעולה. חוק חופש המידע הכיר בכך ואיפשר לכולנו לדרוש מידע מרשויות השלטון, אך גם קבע כי נאלץ לשלם עבור המידע ובהתאם לרצון ויכולת הרשות, נאלץ לחכות ימים רבים עד לקבלת המידע.
גם בפקודת העיריות המהווה את הבסיס החוקי לפעילות הרשויות המקומיות בישראל, קיימת הכרה בחשיבות המידע לעבודת נבחרי הציבור והועמד לרשותם סעיף 140א לפקודה, אשר מקנה זכות עיון של חברי המועצה במסמכי העירייה. משמעות הדבר היא שכל חבר/ת מועצה יכולים לבקש לקבל לידם מסמכים הקיימים בעירייה תוך שלושה ימי עבודה.
המגבלה של בקשת מידע לפי סעיף זה היא כי יינתן מתוקפו רק מידע שנמצא ברשות העירייה, להבדיל למשל משאלות על מדיניות שהיא בוחרת לנקוט.

אז אתם מוזמנים למלא את הפרטים ולשלוח את הבקשה אלי. אני אשלח את הפניה ואחזיר אליכם תשובה לדוא"ל ברגע שאקבל אותה. אם תסכימו, היא גם תועלה לבלוג כך שגם אחרים יוכלו לעשות בה שימוש, ואם לא היא תשאר בינינו.

השאר תגובה