שאילתות על שילוט לרוכבי אופניים ומדיניות הפרטיות לגבי מצלמות רחוב

בישיבת מועצה מספר 43 שהתקיימה בתאריך 21.11.2011 ביקשתי מראש העירייה חולדאי לפרוט את מדיניותו לגבי שילוט לרוכבי אופניים לרכיבה על המסעה ברחובות צרים ועל מדיניות הפרטיות של העירייה לגבי המצלמות הפזורות ברחבי העיר. לגבי האופניים חולדאי השיב לי " אני לא יודע מה זה רחובות צרים ומה זה רחובות לא צרים." אולם לגבי מדיניות הפרטיות בנוגע למצלמות ברחבי העיר חולדאי הגיב כי מתגבש נוהל בנושא.

  שאילתא מס' 286 של חברת המועצה גב' שרון מלכי   מתאריך 14/11/2011

בשבועות האחרונים הגיעו אלי תלונות על תחושת אי בטחון של הולכי רגל ברחובות צרים, החוששים מתנועת אופניים עליהם.

הדבר קיבל משנה תוקף בצביעה מבלבלת של שביל האופניים ברחוב רוטשילד משני צידיו, כך שההפרדה בין רוכבי האופניים להולכי רגל נעשתה בלתי אפשרית. כיצד העירייה מתכוונת ליצור תנאים בטוחים לתנועה של רוכבי אופניים והולכי רגל ברחובות צרים ומרכזיים?

 מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

תשובת ראש העירייה לשאילתא מס' 286 של חברת המועצה הגב' שרון מלכי:

כפי שוודאי נוכחת לדעת, אנחנו מייצרים, בתכנית רב שנתית ובהשקעה עירונית רבה, רשת שבילי

אופניים בכל העיר כחלק מהמדיניות שלנו לעודד רכיבה על אופניים כאלטרנטיבה ראויה לרכב

הפרטי.

מאחר והעיר כבר בנויה והיא לא תוכננה מלכתחילה עם שבילי אופניים, הרי שיש אילוצים רבים,

אך בכל מקום שניתן מבצעים גם הפרדה פיזית של שביל האופניים , כמו רח' פנקס, הטיילת, רח'

בלוך ועוד. בנוסף, כל השבילים מסומנים ומתומררים. כמו כן אנחנו מקדמים תכניות של הסברה

לכיבוד מרחב הולכי הרגל ושבילי האופניים.

בשד' רוטשילד בוצע תיקון של התוואי על מנת ליצור רצף של שביל האופניים וכעת מסיימים את

מחיקת הסימונים בתוואי הישן.

גב' מלכי: 

שאילתת המשך ברשותך.

למעשה לא ענית על השאילתא שלי. שאלתי לגבי רחובות צרים, אתה ענית לי על הרחובות שבהם

זה מתאפשר שזה רחובות שאינם צרים, ואני לא בכדי שאלתי את זה.

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

עיריית תל- אביב יפו, עיריית תל-אביב, אני לא יודע מה זה רחובות צרים ומה זה רחובות לא

צרים.

גב' מלכי: 

אני חושבת שאתה כן יודע.

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

בעיר תל-אביב יפו המרחב הציבורי, המרחב הציבורי, בקיצור אני אעשה את זה כי זה לא

לשאילתא שוב, אבל אני בכל זאת מכבד אותך ועונה לך.

המרחב הציבורי בעיר תל-אביב יפו הוא בעייתי. זאת עיר שנבנתה בראשית המאה הקודמת,

רחובות מאוד צרים, מדרכות צרות, ועל זה צריכים להסתדר כולם. עיריית תל-אביב יפו, את

חברת מועצה חדשה, אני כבר דיברתי על זה הרבה מאוד. בתחילת הקדנציה שלי- אחד הדברים

הראשונים שנתתי אותו כיעד, והדבר הזה מבוצע לאורך שנים- היה גם להוריד את המכוניות

מהמדרכות, גם לייצר מציאות שבה הורדנו אלפי מכשולים מהמדרכות לאורך שנים, כל שנה

במבצעים שהורידו לאט לאט.

גב' מלכי: 

לפי חוק, אופניים אמורות לנסוע על הכביש, ואני מבקשת ממך להתייחס לזה.

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

רגע רגע, אם את רוצה להתייחס לזה אני אענה לך כמו שעונים למי ששואלת שאילתא: אכיפת

נסיעה היא מוטלת על המשטרה.

תודה רבה.

שאילתא מס' 287 של חברת המועצה גב' שרון מלכי   מתאריך 14/11/2011

 לאחרונה הגיעו לידי תלונות, כי מצלמות האבטחה, שהוצבו במקומות שונים בעיר, משמשות למטרות שאינן רק שיטור עירוני או פיקוח.

מיהם בעלי הגישה לסרטי המצלמות וכיצד אותה גישה מבוצעת? מהם סדרי האבטחה של הסרטים המצולמים וכיצד מוסדרת פרטיות התושבים?

תשובת ראש העירייה:

המצלמות שמותקנות בעיר תל-אביב- יפו משמשות למניעת פעילות בלתי חוקית ושמירה על הסדר

הציבורי. אין כוונה לפגוע בפרטיות, וניתנה הנחייה לגבש נוהל המסדיר נושא זה בכל המצלמות

המופעלות על ידי העירייה.

גב' מלכי: 

אני מבקשת שאילתת המשך ברשותך:

קודם כל אני מברכת על גיבוש הנוהל, אני שמחה שלפעמים שאילתות עושות גם איזהשהו הבדל

במציאות.

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

בשאילתות לא מתייחסים, יש שאלת המשך.

גב' מלכי: 

שאלת ההמשך שלי היא מי אמון על התהליך, איזה פונקציה בעירייה ומה הלו"ז לביצוע.

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

נו, המשנה למנכ"ל העירייה.

שאילתא מס' 288,

גב' מלכי: 

לו"ז לביצוע? לו"ז לביצוע שאלתי. אתה רוצה להתעלם מזה?

פורסם בקטגוריה דברים שעשיתי בעירייה, מרחב ציבורי, תחבורה, עם התגים , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

השאר תגובה