שאילתות על עתיד התחנה המרכזית ותקן חניה מופחת

בישיבת מועצה מספר 45 שהתקיימה בתאריך 19.12.2011 ביקשתי מראש העירייה חולדאי תשובות לגבי עתיד התחנה המרכזית ועל סירובו להתאים את התכנון באזורים לידם קיים או מתוכנן מערך הסעת המונים לתקן חניה נמוך שיאפשר דיור זול יותר. אז לגבי העתיד של התחנה הוא אמר שהוא לא יודע ואת הסירוב לקבל תקן חניה מופחת הוא הסביר בפרפור ובפחד כי עסקים יעזבו את העיר.

שאילתא מס' 300 של חברת המועצה גב' שרון מלכי  מתאריך 12/12/2011

באפריל, לפני למעלה מחצי שנה, הועברה לועדת הנהלה הצעה לסדר הקוראת לפינוי התחנה המרכזית מהתחבורה הציבורית. בתשובה לפנייתי למנכ"ל העירייה, נמסר לי כי היא נמצאת כעת בטיפול מהנדס העיר. מתי סוגייה זו הועברה לטיפול מהנדס העיר? ומהו לוח  הזמנים לקבלת החלטה כמתחייב מההחלטה שהתקבלה במועצת העיר?

 מר רון חולדאי – ראש העירייה:

הנושא מצוי על שולחנו של מהנדס העיר עוד לפני חודש אפריל ויובא לדיון בהנהלת העירייה כפי

שהוחלט, במהלך החודשים הקרובים-עם סיום עבודת הצוות המקצועי. עמדתנו כפי שבוטאה –

הן בהצעה לסדר היום שהזכרת והן במסגרת דיוני תכנית המתאר, היא שיש להעתיק מהמקום את

התחבורה הציבורית וכעירייה המעוניינת בכך אנחנו מובילים את התכנון הרעיוני בנושא. יחד עם

זאת אין להשלות את הציבור כי השינוי המיוחל הוא בטווח הקרוב מאחר ובסופו של דבר מדובר

בתהליך תכנוני מורכב וארוך טווח שקשור לגורמים רבים שהם לרוב אינם גם בשליטתנו-משרד

התחבורה, בעלי התחנה וגורמי התכנון.

גב' מלכי:

שאילתת המשך ברשותך:

אתה הצבעת כאן על מספר חודשים. בעצם מדובר באפריל, אנחנו בקרוב עומדים לסגור שנה. אני

רוצה לדעת לו"ז קצת יותר מפורט, ואחרי שאנחנו למעלה מחצי שנה, ואתה אומר שגם היה לפני

זה עבודה, מה בעצם, על מה בעצם מדברים.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

אני אדם ישר, אני אומר- אני לא יודע.

אני חשבתי שאפנה את הדולפינריום לפני 14 שנה או 11 שנה ועד היום לא הצלחתי.

גב' מלכי:

אתה יודע מה הסיבה לעיכוב?

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

ולכן יש דברים.

מאחר ואמרתי, זה קשור בתכנונים ובעלויות ובאנשים ותכנון, ומדינת ישראל וועדה מחוזית

וועדה ארצית, אנחנו לא יודעים

גב' מלכי:

לא, לא שאלתי את זה, שאלתי לגבי לוח הזמנים.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

שאלת לגבי לוח זמנים, אני לא יודע.

גב' מלכי:

אתה לא יודע, או.קיי.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

לא יודע. אני לא יודע.

גב' מלכי:

אני מקווה שלא יתנו לאנשים שם באזור לסבול עוד הרבה זמן.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

אני לא יודע, אני יודע להגיד- אני לא יודע.

גב' מלכי:

עגום מאוד.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

נכון.

שאילתא מס'. יש הרבה דברים עגומים מאוד.

שאילתא מס' 4/1.

תראי, אני יודע שאין לי פתרון לכל דבר. מה אני יכול לעשות? יש דברים שהם עגומים

שאילתא מס' 301 של חברת המועצה גב' שרון מלכי  מתאריך 12/12/2011

 לאחרונה, החליט שר הפנים אלי ישי להקפיא את תקן החניה עליו המליצה הועדה הארצית לתכנון ובניה,לפיו, לצד צירים המשורתים היטב תחבורה ציבורית, יונהג תקן חניה נמוך. האם ראש העירייה מתכוון להנהיג תכנון אחראי ולמרות החלטתו השנויה במחלוקת של שר  הפנים להורות בתב"עות חדשות על תכנון עם תקן חניה מופחת בצירים המשורתים או שמתוכננים להיות משורתים ע"י מערכות הסעת המונים?

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

עמדתי היתה ונותרה שיש לצמצם את תקני החנייה אפילו לפני השלמת מערכות הסעת ההמונים,

וכך גם התבטאתי בדיון שנערך בנושא בוועדה המחוזית.

התקנות הוקפאו על ידי משרד הפנים עד לסיום עבודת צוות מקצועי- שהתבקש לבחון ולהציע

הגדרות ברורות החסרות בהן לגבי מה ייחשב ציר הסעת המונים. מדובר במה נחשב, במהם

הקיבולת, רמת השרות והתדירות כדי שזה ייחשב, ואיפה הוא נמצא כדי שניתן יהיה לקבוע את

תקני החנייה. אנחנו בדעה כי הגדרת הצירים צריכה להתבסס על הגדרת המערכת כפי שנקבעה

בתמ"א2142א52. בכל מקרה, בעיות התחבורה והחנייה במטרופולין אינן מסתיימות בגבולות

המוניציפאליות של כל אחת מהרשויות המקומיות, לכן תל-אביב יפו אינה יכולה לפעול באופן חד

צדדי בהקשר הזה, אלא צריכה להיות מתואמת עם הנעשה בערי הסביבה, כדי שיימנע פרבור

שיביא בסופו של דבר גם לפגיעה בפוטנציאל השימוש והפיתוח של התחבורה הציבורית בעתיד.

גב' מלכי:

או.קיי, שאלת המשך,

גב' דיין- היו"ר:

גפן בבקשה. גפן וראובן.

גפן וראובן וחנה.

גב' מלכי:

גפן, אני יודעת שהנמכת תקני חנייה לא כל כך מעניינת אותך, אבל בכל זאת.

לגבי מה שאמרת על היותך בעד הנמכת תקני החנייה, האם זה אומר שתורה ליו"ר הוועדה

המקומית לעקוב אחר הקו מדיניות הזה של הפחתת התקן בצד התכנון?

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

אני הסברתי שלא יכולים לעשות תקן חנייה שונה בתל-אביב מאשר ברמת גן.

גב' מלכי:

למה לא?

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

אני אסביר לך למה.

תראי, בעבר עיריית תל-אביב עשתה כבר את השגיאה הזאת, שהיא חשבה שאי אפשר לבנות פה

ואי אפשר לפתח ואי אפשר לעשות תעסוקה, וכל העסקים עברו לרמת גן. עיריית תל-אביב התעוררה ויש תהליכים שנקראים פרבור. וכדי שאני אוכל לתת את כל מה שאת מדברת על רווחה

אני צריך גם פה עסקים. ולכן לא יכול להיות מצב שבגבעתיים  וברמת גן יווצר מצב שבו הכל

יברח לפרברים בגלל העובדה שעיריית תל-אביב נוקטת בצעד חד צדדי ולכן זה צריך להיות צעד

שמבוסס על מערכות הסעת המונים ועל דבר מרחבי בעיר הגדולה- שנקראת גוש דן. ולכן זה צריך

להיות דבר מחוזי ולא דבר מקומי בתוך תל-אביב, שבסופו של דבר כל גודלה הוא 14 ק"מ על 4.4

ק"מ. בדיוק כמו שאי אפשר לפתור את בעית התחבורה הציבורית רק בתוך הצ'ופצ'יק שנקרא תל-

אביב. לכן לא ניתן לעשות בעיר תל-אביב יפו תקני חנייה שונים מאשר ברמת- גן, גבעתיים,

בהתייחס לפתח-תקווה, ראשון לציון, בת ים, חולון, רמת-גן, הרצליה ורמת השרון.

גב' מלכי:

ניתן בהחלט. אני חושבת שזה עניין של מדיניות ואני חושבת שהפחד מבריחה של עסקים הוא

בדיוק להמשיך עם העדר ולא להוביל אותו.

פורסם בקטגוריה דברים שעשיתי בעירייה, תחבורה, עם התגים , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

השאר תגובה