חולדאי לא בסביבה – על כינוסה המחודש של הוועדה לאיכות סביבה

לפני ימים אחדים פרסם אביב לביא טור חד, בו הוא מסביר מדוע איכות סביבה היא בעצם איכות חיים ומה שמכונה המשבר הסביבתי הוא למעשה משבר חברתי וכלכלי: "חצי מיליון איש יצאו בקיץ לרחובות גם בגלל המשבר הסביבתי, ורובם אפילו לא יודעים את זה. העלייה הדרמטית במחירי המזון היא תופעה גלובאלית, שנובעת גם מבצורות, שיטפונות, שריפות ענק ואירועי אקלים קיצוניים שפקדו את הכדור בשנים האחרונות, מעלייה במחירי האנרגיה ומהמצב המעוות שבו חלק גדול מהמזון שמגודל על פני הכדור משמש להאבסת בהמות ולהפקת דלק במקום להאכלת בני אדם. כל דיון בענייני סביבה היום הוא בעצם דיון בכלכלה הגלובאלית שמכה בכיס של כל אחד מאיתנו."

במובן זה, הוועדות לאיכות סביבה ברשויות מקומיות הן למעשה וועדות לחברה וכלכלה או וועדות לקיימות, כלומר, האופן בו אנו יכולים לחיות חיים טובים עם המשאבים העומדים לרשותנו. גם הכנסת הכירה בחשיבותן של וועדות איכות הסביבה והחל משנת 2005 הן וועדות חובה, שכל רשות מקומית חייבת לכנס לפחות אחת לשלושה חודשים וכוללות נציג השר להגנת הסביבה, ארבעה חברי מועצה ושני נציגי ציבור של ארגוני סביבה מקומיים.

בניגוד לחוק (סעיף 166 (אא) בפקודת העיריות), הוועדה לאיכות סביבה בתל אביב יפו לא כונסה למעלה משנה. מי שעמד בראש הוועדה עד להרשעתו בפלילים באוקטובר 2011, היה פאר ויסנר מסיעת הירוקים. סגנו היה חברו לסיעה, דן להט, שגם כן לא עשה דבר לכינוסה (כעת הוא גם הצהיר על פרישתו בשל ניגוד עניינים בשל מינויו כדירקטור בתאגיד המים העירוני מי אביבים). ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, החליט אף הוא לנהוג בניגוד לחוק ולא כינס את הוועדה.

באוקטובר 2011 מונתי לחברה בוועדה העירונית לאיכות הסביבה. סמוך למועד זה התחלתי בתכתובת ארוכה עם לשכת ראש העירייה, על מנת לברר מדוע הוא אינו עומד בחובתו החוקית ודואג לכינוסה. במשך חודשים ארוכים ראש העיר נותר בסירובו. בסופו של דבר, הפתרון אותו הוא מצא היה כינוס הוועדה במחצית פברואר 2012. למנהל הישיבה הוא מינה את חבר הוועדה, משה בלסנהיים, מנהל הרשות לאיכות הסביבה העירונית. מדוע הוא לא דאג למינוי שני נבחרי ציבור במקום פאר ויסנר ודן להט שחדלו מלכהן? יתכן וכי העדפתו לפקידות הסרה למרותו ואינה מביאה אתגרים שלא ניתן להם מענה הנחתה אותו בשיקוליו.

בישיבה, בלסנהיים סקר באריכות את המצב הסביבתי בעיר והביע נכונות נמוכה ביותר לדיון על האופן בו הוועדה יכולה לקיים קיימות עירונית במובנה הרחב, החברתי והכלכלי תוך איתגור הפרדיגמות הקיימות כיום ברשות לאיכות הסביבה. בישיבת המועצה הקרובה יבחר יו"ר חדש לוועדה במקומו של ויסנר וימונה חבר מועצה במקום להט. אני מקווה שהיא תהיה וועדה משמעותית המשפיעה על איכות החיים שלנו בעיר במובנה המקיים והרחב. במבנה העירייה הנוכחי, בו חולדאי מפעיל קואליציה ממושמעת להחריד ופקידות שרוקדת לחלילו, הסיכויים לא גדולים, אבל אני אופטימית ומתכוונת להביא לפתחה של הוועדה את בעיות הקיימות המשמעותיות שתושבות ותושבי העיר סובלים מהם על בסיס יומי.

להלן סיכום הישיבה שנשלח ע"י בלסנהיים. אתן/ם מוזמנות/ים לכתוב בתגובות לפוסט או לשלוח אלי לדוא"ל נושאים שהייתם רוצים שידונו בישיבות הקרובות של הוועדה.

הנדון: סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום 12/2/12

נערך ביום:

12/2/2012

שעה:

 16:30

במקום:

 ברשות לאיכות הסביבה

נוהל ע"י:

 משה בלסנהיים

סוכם ע"י:

 מירי אידלסון

נכתב ע"י:

 גלי בן ידידה

נוכחים:

מר משה בלסנהיים-מנהל הרשות לאיכות הסביבה

גב' מיטל להבי- ס.רה"ע וחברת הועדה

גב' שרון מלכי- חברת מועצה וחברת הועדה

מר ברוך וובר- מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה

גב' יעל זילברשטיין- החברה להגנת הטבע, קהילת ת"א-יפו והסביבה וחברת ועדה

גב' עידית קצבוי- יועצת משפטית

מר דוד איתן- הפורום הירוק וחבר הועדה

מר גל רז- אגף התקציבים בעיריית ת"א

מר טמיר קובץ- הרשות לאיכות הסביבה

לא נכחו:

 מר ראובן לדיאנסקי- חבר מועצה וחבר ועדה (זומן)

תפוצה

נוכחים/העתקים

בתאריך 12/2/2012 נערכה ישיבת ועדה. להלן סיכום הדברים:

  1. הוצגו תחומי הפעילות של הרשות לאיכות הסביבה ע"י  משה בלסנהיים ותוכניות פעולה שונות (מצ"ב)
  2. הוצגה תוכנית הפעולה העירונית להפחתת זיהום האויר וגזי חממה ע"י  משה בלסנהיים (מצ"ב)
  3. נושאים והצעות שהועלו ע"י המשתתפים לדיון בישיבות הבאות של הועדה:-

א. מינוי יו"ר לועדה– לישיבת המועצה הבאה תוגש ע"י אחד מחברי מועצת העיר הצעה למינוי יו"ר הועדה במקום מר פאר ויסנר.

ב.חוק הסמכת מפקחים סביבתיים– כיצד מיושם החוק בעירייה, מסגרות סמכותיות ומה נדרש בעירייה, בדיקת סטטוס ומה נעשה בעיריית ירושלים.  באחריות השרות המשפטי.

ג. היתרי בניה בשעות הלילה-ב-2011 ניתנו כ-350 היתרי בניה בשעות הלילה. מר דוד רבינוביץ יעביר דיווח לועדה על נהלי מתן ההיתרים.

ד.שינוי בצו רישוי עסקים– המשרד להגנת הסביבה מוציא עצמו כנותן האישור לפריטי רישוי רבים בצו רישוי עסקים החדש. יש לפעול לשינוי מגמה זו או לחילופין להגדיר את סמכויות היחידה הסביבתית ברשויות המקומיות במקום המשרד להגנת הסביבה.

ה.הפרדה במקור וחוק האריזות – מה החסמים, עמדת המשרד להגנת הסביבה ואגף התברואה. מנהל אגף התברואה יוזמן לישיבת הועדה להצגת הנושא.

ו. השפעות תחבורתיות על נושאי זהום אויר– יועלה ע"י גב' שרון מלכי בישיבות הבאות.

ז.השפעות נושאים מסכני חיים כגון– אסבסט, קרינה, גזי קרקע.

ח.צומת חולון– שת"פ עם עיריית חולון, שמירת המצב הקיים בכל הקשור לערכי טבע במקום, לרבות

   ובהתייחס להקמת המרכז הלוגיסטי. יוצג ע"י נציגת החברה להגנת הטבע.

ט.סימון טבע עירוני  בתוכנית מתאר.

י. נמלת האש – בקשת המשרד להגנת הסביבה לטיפול העירייה בנושא. העירייה אינה מוכנה להיכנס לחצרות פרטיות למרות שניתן בכפוף לפקודת בריאות העם.

יא.קביעת לו"ז לישיבות הועדה.

פורסם בקטגוריה דברים שעשיתי בעירייה, סביבה, עם התגים , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

תגובה אחת בנושא חולדאי לא בסביבה – על כינוסה המחודש של הוועדה לאיכות סביבה

  1. פינגבאק: ללא שיניים: שני ללא בשר במועצת תל אביב יפו | שרון מלכי

השאר תגובה