שאילתות על התחנה המרכזית ועקירת עצים

בישיבת מועצה מספר 49 שהתקיימה בתאריך 20.2.2012 , ביקשתי מראש העירייה, רון חולדאי, שיסביר מה העירייה עושה כנגד חברת התחנה המרכזית שמפעילה בניין ללא היתר בניה ומדוע בחרה העירייה לשפץ חלק מזערי בפינת הרחובות פרישמן ריינס, שהוא גם במקרה מול מגורי יוקרה, מבלי לשתף את הציבור ובלא אישורים מפקיד היערות לעקירת עצים במקום.

אז לגבי התחנה המרכזית חולדאי אמר שהוא לא מכיר את ה-42,000 מ"ר שפועלים ללא היתר. תמוהה בעיני שראש העירייה אינו מכיר עבירה לכאורה שקיימת מזה שנים כה רבות ועשויה להביא לאסון המוני בתחומי עירו. לאחר ישיבת המועצה, שלחתי לו בשנית את מכתב מיצוי ההליכים מטעמנו (עיר לכולנו) בעניין הפעילות ללא היתר של התחנה המרכזית המכיל פרטים ושאלות נוספות בדו"אל.

לגבי השיפוץ בפרישמן ריינס שכולל גם עקירת עצים הוא אמר דבר והיפוכו. חולדאי טען ש"אין בשלב זה החלטה על שיפוץ כל רחוב פרישמן", ומאידך אמר: "העתקת העצים הנדרשת על פי התכניות והחלפתם בעצי סיגלון המתאימים לחתך הרחוב החדש.." אז יש שיפוץ לכל הרחוב או אין? יש עקירה של עצים המשנים את אופי הרחוב או אין? כנראה שגם לחולדאי אין פתרונים.

להלן פרוטוקול ישיבת המועצה בשאילתות.

שאילתא מס' 328 של חברת המועצה הגב' שרון מלכי:

משנת 1993 פועלת התחנה המרכזית ללא היתרים מתאימים. ב-2001 ראינו המחשה כואבת והרסנית בשריפה שהייתה בדיזינגוף סנטר שפעל ללא רשיון, ומבלי שעמד בתנאי הבטיחות. מה העירייה עושה כנגד חברת התחנה המרכזית אשר מפעילה בניין ללא היתר בניה? מדוע היא איננה מוציאה הודעה על נכס מסוכן למבנה התחנה, כאשר הבניין פועל ללא אישור של המשטרה, כיבוי אש ופיקוד העורף?

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

לא ברור על מה את מסתמכת בקביעתך לעניין היתרי הבנייה. מהמידע שיש ברשותנו עולה כי בשנת 1993 הוצא לתחנה טופס 4 כולל אישור לאיכלוס.

במועצה הקודמת עניתי לך כבר כי לתחנה ניתן אישור נציבות כיבוי אש לפעול עד יוני 2012, ובמסגרת ההליכים המשפטיים שנקטה המשטרה לעניין רישוי העסק במקום הוסכם בבית המשפט למתן אורכה להשלמת תנאי הרישוי עד סוף מרץ 2012. דרך אגב, בשאילתא הקודמת נפלה טעות קולמוס ונרשם בטעות 2013.

אוסיף כי גם אני היתי רוצה לראות מציאות אחרת בתחנה המרכזית החדשה, אבל אנחנו עדיין כפופים לחוק במדינת ישראל, ופועלים ונפעל על פיו-הן בכל הנוגע לאכיפת נושא הרישוי והן בנוגע לתכנון עתידי טוב יותר בכל האזור.

גב' מלכי:

שאילתת ההמשך, ברשותך:

בחוזה שנחתם מול עיריית תל-אביב, ופה הכדור עובר לעיריית תל-אביב וחברת התחנה המרכזית, ב-18 למרץ 93 דובר על הכשרה באישור חורג של 42,000 מ"ר בנוסף ל-40,000 מ"ר המאושרים. בשנת 1993 – אני לא יודעת איפה אתה היית בה, אבל אני לא היתי פה ועבר הרבה זמן מאז.מאז, וב-13 שנות כהונתך, לא נעשה דבר וחצי דבר על מנת לאשר את ה-42,000 מ' האלה.

מר ספיר:

זה לא שאלת המשך.

מר לייבה:

זה לא קשור.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

זה גם לא שאלת המשך, ואני גם לא יודע לענות לך על כל פרט שאת נותנת עליו נאום.

גב' מלכי:

לא. אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת,

זה היה רק רקע בשביל לשים את הדברים לאשורם לתשובה המתחמקת שלך.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

תכתבי לי, והיועץ המשפטי יענה לך לפרטי פרטים, כל פרט שנוגע,

גב' מלכי:

אני רוצה לדעת למה אתה לא מאשר את המקומות האלה ולמה אתה מזניח את התחנה המרכזית במשך 13 שנים וכל פעם אומר שזה באחריות המדינה וזה באחריות החברה.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

לא, לא אמרתי אחריות מדינה, זה לא מלח, זה לא היה מלח, זה היה סוכר, לא הרווחתי אלא הפסדתי. לא יודע לענות על שאלות-ששואלים אותי שאלות שאין להן בסיס לשאלה עצמה. תכתבתי ליועץ המשפטי והוא יענה לך דבר דבור על אופניו, דבר דבור על אופניו.

גב' מלכי:

יש בסוף, זה השאילתא, זה מה שאתה היית צריך לבדוק עם היועץ המשפטי.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

אם באמת עיריית תל-אביב יפו עוברת על החוק.

גב' מלכי:

אנחנו שלחנו לכם מכתב למיצוי הליכים, אני מאמינה שהיועץ המשפטי, [כאן משום מה נחתך הפרוטוקול, אולם אמרתי כי אני מאמינה שהיועץ המשפטי כבר קיבל לידיו את מכתבנו שנשלח זה מכבר-ש.מ.]

שאילתא מס' 329 של שרון מלכי.

בסוף חודש ינואר 2012 הציבה העירייה שלט בפינת הרחובות ריינס ופרישמן המודיע על עבודות תשתית ברחוב פרישמן. מתוך בירור שנערך בנושא עלה כי מתוכננת עקירת העצים שבמקום לטובת הוספת נתיב תחבורה. מדוע במסגרת השיפוץ המתוכנן בחרה העירייה לשפץ חלק מזערי מהרחוב, שהוא גם במקרה מול מגורי יוקרה, מבלי לשתף את הציבור ובלא אישורים על-פי דין מפקיד היערות? ומדוע מתוכננת שתילת עצים שונים שישנו את אופי הרחוב?

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

העבודות בצומת פרישמן דיזנגוף מבוצעות כחלק מהוראות תכנית בניין עיר שאושרו על ידי ועדות התכנון השונות. היו גם גלויות לציבור לכל אורך הדרך. אין בשלב זה החלטה על שיפוץ כל רחוב פרישמן, כשיוחלט על כך-יבוצע גם שיתוף ציבור כפי שאנחנו נוהגים במקומות אחרים.

העתקת העצים הנדרשת על פי התכניות והחלפתם בעצי סיגלון המתאימים לחתך הרחוב החדש- מבוצעים על פי חוות דעת אגרונום ובהתאם לדין ולנהלים.

הנושא פורסם לציבור באתר האינטרנט, הוגש ערר לפקיד היערות הממשלתי-שגם בא וסייר במקום וקיבל את כל התכניות וההסברים הנדרשים, ואנחנו פועלים ונפעל בהתאם להנחיותיו.

גב' מלכי:

שאילתת המשך ברשותך:

קודם כל, למרות שזו לא שאילתת המשך- אני מברכת אותך על הוצאת הספר "שורשים", אני מקווה שהעצים בפרישמן יזכו לעתיד טוב יותר מאלה של עצי הסיסם שנעקרו מבלי שוב מאבן גבירול.

מר לדיאנסקי:

צריך לברך,

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

כמות התושבים בתל-אביב יפו,

גב' מלכי:

זו היתה ברכה וקללה יחד ראובן, אתה לא שמעת את סוף דברי.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

גב' מלכי, אם את מתכוונת לשאול שאלת המשך-תשאלי.

גב' דיין-היו"ר: 

ראובן בבקשה.

גב' מלכי:

ועכשיו אני אגיע. ראובן מפריע לי פשוט.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

אנחנו ממתינים בקוצר רוח לשאלת ההמשך שלך.

מר לדיאנסקי:

אתה הרי ספינולוג, אתה בלחץ.

גב' דיין-היו"ר: 

ראובן בבקשה. ושרון, אל תתייחסי אליו, תשאלי,

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

אני עליו לא משתלט, אני עליו לא משתלט, הוא חבר שלך ,הוא לא חבר שלי, עזבי.

גב' מלכי:

שאלת ההמשך שלי- מדוע מה שאתה עונה לי לא הצליח להגיע למספר תושבים שפנו אלי ולא קיבלו את התשובה. אני לא יודעת אם התשובה הזאת נכונה, כנראה אני גם לזה,

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

התשובה לשאלה שנשאלתי-אינני יודע. אבל אני כן יודע שתושבים רבים, כולל אלה מאלה שהתנגדו למה שעשו באבן גבירול, היום אומרים לי-איך לא הבנו מה עשיתם באבן גבירול.

גב' מלכי:

איך עקרת את העצים של הסיסם ולא הבנו את הרעיון הנפלא הזה.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

חוץ מזה, נטעו בעיר תל-אביב יפו 50,000 עץ, שהם כ-40% מסה"כ העצים בעיר תל-אביב יפו, רק בתקופה שלי, והעיר הזאת הפכה להיות ירוקה- לא בגלל הדיבורים אלא בגלל המעשים, ולכן ולכן,

גב' מלכי:

חלקים של העיר הפכו להיות ירוקים.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

כל העיר הפכה להיות ירוקה.

גב' מלכי:

חלקים אחרים פחות.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

כל העיר הפכה להיות ירוקה.

גב' מלכי:

ממש.

פורסם בקטגוריה דברים שעשיתי בעירייה, סביבה, תחבורה, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

4 תגובות בנושא שאילתות על התחנה המרכזית ועקירת עצים

  1. מאת אוהד ק‏:

    טקסט קפקאי. יתכן שחשפת פה את המחזה הבא של תאטרון מעין?

  2. מאת שרון מלכי‏:

    אוהד, זה רעיון מצוין. אולי אנסה לשכנע את חברי מעין לעשות מעשה, למרות שלשמחתי אין לי זכויות יוצרים על מרבית הפנינים שנזרקו שם לחלל האוויר..

  3. פינגבאק: לקראת ישיבת המועצה: שאילתות על התחנה המרכזית והפרסום בבית אגד | שרון מלכי

  4. פינגבאק: שאילתות על התחנה המרכזית ושילוט לא חוקי על בית אגד | שרון מלכי

השאר תגובה