תוכנית המתאר וערר: עתידה של תל אביב יפו עולה לדיון

ביום שני הקרוב, 26.3.2012, תתכנס מליאת הוועדה המקומית לדון בעתיד העיר, כלומר, בתוכנית המתאר שתקבע את אופייה של העיר עד שנת 2025.

לפני דיון זה, אציג ערר על החלטה שגויה בעיני לשימוש חורג של חניון ברחוב לוינסקי 126, הסמוך לתחנה המרכזית. מדובר בצעד נוסף לייבוש אזור נווה שאנן, שתושביו סובלים מתשתיות עירוניות מוזנחות ומפגעים סביבתיים וחברתיים המאפיינים את אזור התחנה המרכזית. הייבוש הזה כמובן פועל לנוחות היזמים שמחכים לרכוש נכסים באזור במחירי רצפה ולהתחיל בתהליכי הג'נטרפיקציה. כל זאת בזמן שהתוכנית בניין עיר (התב"ע, שמספרה 3277) שמטרתה להחיות את האזור, אושרה זה מכבר אך אינה מקודמת לשום מקום.

הדיון בערר ובתוכנית המתאר פתוחים לציבור ויתקיימו במרכז עינב (מעל גן העיר) משעה 15:30.

להלן בקשת הערר שנשלחה ב- 8.2.2012:

לכבוד:

רון חולדאי, רה"ע ויו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה                       עו"ד דורון ספיר, יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הנדון: ערר על החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה בנושא שימוש חורג

  1. הריני להגיש ערר על החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה מכח סעיף 18(ז) לחוק התכנון והבניה 1965.
  2. בהחלטת הוועדה לתכנון ובניה מיום 18.1.2012, בפרוטוקול 2012-0002, אושרה החלטה לגבי היתר שימוש חורג לחניון במגרש ששטחו 530 מ"ר ברחוב לוינסקי 126 (גוש 9036 חלקה 1). החניון פועל בשימוש חורג משנת 2000, והוועדה אישרה שימוש חורג לחמש שנים נוספות עד 31.12.2017.
  3. באזור זה ישנם כיום מקומות חניה רבים, לרבות בתוך מבנה התחנה המרכזית. בנוסף, השטח האמור נכלל בתב"ע מאושרת (3277), לפיה, השטח ישמש כשטח ציבורי פתוח (שצ"פ).
  4. כך, בעוד אזור דרום העיר בכלל ואזור התחנה המרכזית בפרט סובל ממחסור בשטחים ציבוריים איכותיים, ניתנת הארכה לשימוש חורג לחמש שנים, ובכך סותמת את הגולל על פיתוח התשתיות באזור לטובת תושביו ומבקריו. יש לעשות ככל שביכולתנו, על מנת לעודד את שיפור התשתיות לטובת תושבי השכונה.
  5. אשר על כן, אבקש לקיים דיון חוזר במליאת הוועדה המקומית כדי לדון בשנית בהחלטה שהתקבלה. אני מעוניינת להציע כי ההארכה לשימוש החורג תחול לשנה אחת בלבד עד לתאריך 31.12.2012. בתום שנה זו תשוב הוועדה לדון בעתיד השטח, תוך שקילת אפשרויות עריכת השיפורים ההכרחיים באזור לפי התב"ע המאושרת.
פורסם בקטגוריה דברים שעשיתי בעירייה, מרחב ציבורי, סביבה, תחבורה, עם התגים , , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

השאר תגובה