שאילתות על התחנה המרכזית ושילוט לא חוקי על בית אגד

בישיבת מועצה מספר 51 שהתקיימה בתאריך 21.5.2012 , ביקשתי מראש העירייה, רון חולדאי, שיסביר מדוע עדיין התחנה המרכזית ממשיכה לפעול ללא היתר בניה וללא רישוי עסקים ומדוע עיריית תל אביב יפו בראשותו מאפשרת את המשך קומבינת השילוט החורג בבית אגד בשל שיפוציו לכאורה, וזאת למרות שברור כי אין התקדמות משמעותית בשיפוץ בשמונה השנים בהן ניתן היתר השילוט בגינו.

אז אחרי שראש העירייה התעלם מהמכתב שנשלח שליו פעמיים במהלך שלושה חודשים, הוא נזכר להשיב לשאילתא. שוב הוא התכחש לכך שהמקום פועל ללא היתר הבניה (החסר עבור חצי מהשטחים המסחריים של הבניין) וללא אכיפה של העירייה את ההסכם שחברת התחנה המרכזית ממשיכה להפר בכך שהיא אינה דואגת לאישורים המתאימים. המקום ממשיך להיות מוקד למפגעים סביבתיים וחברתיים. רק היום התבצע באחד מתאי השירותים במקום רצח אכזרי.

הקומה התחתונה של התחנה המרכזית, מתוך סיור עם יונתן משעל

ולגבי השילוט הנצחי בטוענת שיפוצים בבית אגד שעל נתיבי איילון שנמשך למעלה משמונה שנים, אמר חולדאי: "היתר השילוט לבית אגד ניתן בהתאמה למועד היתר הבנייה- דהיינו עד לסוף שנת 2012". ובכך התעלם באלגנטיות מוטלת בספק מכל אותן שנים בהם חברת הפרסום, נצב"א והעירייה עושות קופה בתירוץ של שיפוצים שלא מתקדמים לשום מקום.

 להלן החלקים הרלוונטיים מתוך הפרוטוקול:

 שאילתא מס' 356

מידי יום עוברים בתחנה המרכזית "החדשה" עשרות אלפי אנשים. למרות זאת, היא פועלת מזה תקופה ארוכה ללא היתר בניה וללא רישוי עסקים. מכתב המפרט את הליקויים והבעיות הקשות נשלח אליך ב-7.2.12 וב-15.4.12 ונותר ללא מענה, לא ממך ולא מהייעוץ המשפטי של העירייה. מדוע ראש העירייה ממשיך להתעלם מהבעיה החברתית והסביבתית שהתחנה המרכזית גורמת לה ומדוע העירייה לא משתמשת בסמכותה ולא פועלת לפי ההסכם שנחתם עם חברת התחנה המרכזית ב-2001?

 מר רון חולדאי – ראש העירייה:

כפי שנמסר לך בתשובת היועץ המשפטי- התחנה המרכזית החדשה הוקמה ונפתחה לפני עשרות שנים, על פי היתרי בנייה כדין, על קרקע פרטית, והיא מופעלת ומנוהלת על ידי חברת התמח"ת שהיא חברה פרטית.

לגבי רישוי עסקים, הנושא נבדק, וכל אישורי הגורמים המאשרים על פי חוק רישוי עסקים ניתנו זה מכבר, לרבות אישור רשויות כיבוי אש, זאת למעט אישור המשטרה שטרם ניתן ואולם המנהלים המיוחדים שמונו על ידי בית המשפט המחוזי, במסגרת צו הקפאת הליכים שניתן לחברת התמח"ת, פועלים באופן נמרץ מול המשטרה לקבל את אישורה כנדרש. יצויין כי המשטרה היא זו שאוכפת את דרישותיה לפי חוק רישוי עסקים ולא העירייה. העירייה פועלת לפי כל ההסכמות שהיו לה עם חברת התמח"ת במשך השנים, לרבות לפי הסכם 2001 ואלו שאחריו. בנסיבות אלו ובמועד זה לא נמצא שיש מקום לפעולה כלשהי מצד העירייה כנגד חברת התמח"ת.

 גב' מלכי:

שאילתת המשך ברשותך. …

גב' מלכי:

דבר ראשון, אני מודה לתשובה- שלקח רק שני מכתבים ושאילתא על מנת לקבל אותה.

אני, מתוך עיון בחוזה אנחנו ראינו שמדובר ב-42,000 מ"ר שלא ניתן להם אישור בנייה כדין, וזה שאתה דוחף את ראשך מתחת לפודיום-לא משנה את העובדה הזו. אני מודה לך. כאשר בעצם בחוזה ב-2001 דובר בדיוק על ההכשרה של זה. אז אני מבינה שהתחנה המרכזית היא בהחלט מורסה כואבת בדרום העיר והיא ממשיכה להיות קיימת שם, וזה שאנחנו נגיד הרבה פעמים שהכל שמה כדין-זה לא יעשה את  זה לכזה, ואני רוצה להבין מה אתה רוצה לעשות על מנת ש-42,000 המ"ר האלה כן יאושרו כדין ושהמקום יפעל עם הרשיונות המתאימים.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

גב' מלכי, אני, אני ראש עיריית תל-אביב יפו. אני  גם לא פופאי וגם לא חושב שיש לי איזהשהן תכונות. אני בסה"כ בן אנוש שנבחר לזמן מסוים להיות ראש עיריית תל-אביב יפו, יחד עם האדם

שמפריע לי וחברי המועצה שמפריעים לי לענות לך, חברך מהאופוזיציה, ואין לי פתרון לכל דבר. ואני מצפה שדעת גדולים-כמו חברי האופוזיציה, ימליצו לי על פתרון, שאם הוא יימצא ראוי ואפשרי, ויימצא ואפשרי, … אם הדבר יימצא אפשרי, אני מבטיח לך שאני אעשה אותו. … ולכן, ולכן, ולכן, אני לא מרוצה מהרבה דברים שקורים בעיר, ואני אשתדל למצוא פתרונות.

גב' מלכי:

אתה אמרת לי בפעם האחרונה שאנחנו דיברנו על הנושא הזה פה, שיש צוות מקצועי שעובד על זה, אז אם יש צוות מקצועי שעובד על זה, אני מוכנה לבוא ולתת את עצותי הטובות.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

כל הצוותים המקצועיים שעובדים לא יתנו פתרון בטווח המיידי. אנחנו עבדנו קשה מאוד והשקענו כספים רבים, והכנסנו צוותים רבים לטפל בשכונת שפירא וכן הלאה. במקביל היה גבול פרוץ ועשרות אלפים נכנסו ושינו את המצב מלכתחילה. אנחנו לא שולטים על הכל, אנחנו חיים בחברה דינאמית והדברים קורים. ולכן, אני נורא מבקש,

גב' מלכי:

הדברים קשורים ביניהם אבל אני חושבת,

 מר רון חולדאי – ראש העירייה:

להסתפק במענה כרגע של השאילתא שנענתה, ברוב סובלנות, על שאילתא קטנה ענינו הרבה, נתנו לך הרבה במה, עכשיו תתאפקי, כי זאת התשובה.

גב' מלכי:

אני לא חושבת שאני מחפשת במה, אם יש פה מישהו שמחפש במה זה אתה.

שאילתא מס' 357

כפי שפורסם בעיתון הארץ ב-15.3.12, בבית אגד שנמצא בפינת הרחובות דרך בגין ומוזס, נערכים לכאורה שיפוצים משנת 2005. הפיגומים בצד המזרחי צר מהתקנות ומהווים תפאורה בלבד, ואין שום התקדמות משמעותית בשיפוץ למרות השנים הרבות שחלפו. חוק הדרכים שילוט – 2009 קובע בסעיף 7 כי בתקופות שיפוץ מותרת התקנת שלט בצמוד לפיגומים לכל היותר למשך שנה והעירייה רשאית להאריך את תקופת השילוט בשנה נוספת, אם טרם הסתיימו עבודות הבניין. מדוע העירייה שבה ומעריכה את היתר השילוט למרות שברור כי מדובר בשיפוץ סרק שמטרתו העיקרית היא פרסום במקום בולט ורווחי לבעלי השלט על נתיבי איילון?

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

כפי שעניתי לשאלתו של חברך לסיעה, היתרי השילוט של המבנים נועדו לסייע במימון שיפוץ ושיפור חזות המבנה ולכן הם ניתנים רק כאשר למבנה ניתן היתר בנייה או שיפוץ, וכך ארע

גם במקרה הזה. היתר השילוט לבית אגד ניתן בהתאמה למועד היתר הבנייה- דהיינו עד לסוף שנת 2012.

גב' מלכי:

שאילתת ההמשך שלי היא-כאשר השיפוצים נמשכים למעלה מ-8 שנים, האם אתה עוד חושב שעד סוף 2012-זה מה שיעזור להם, או שאולי פשוט צריך להגיד להם שהעירייה מפסיקה לממן את שלט הפרסומת, ואולי אז הם יתחילו להתקדם גם בשיפוצים.

מר רון חולדאי – ראש העירייה:

מאחר והשאלה לא נשאלה בגוף השאלה, אני לא יודע.

שאילתא מס', מס' 358,

גב' מלכי:

אתה לא יודע?

 מר רון חולדאי – ראש העירייה:

לא,לא יודע.

אני לא יודע הכל.

 גב' מלכי:

חבל שאתה לא יודע הרבה.

פורסם בקטגוריה דברים שעשיתי בעירייה, מרחב ציבורי, סביבה, תחבורה, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

השאר תגובה