מבטיחה ומקיימת: סיכום חמש שנים במועצת העיר תל אביב יפו

שש השנים האחרונות היו שנים של עשייה ציבורית בתנאים לא פשוטים מספסלי האופוזיציה. הייתה לי את הזכות לחלוק את הקדנציה במועצת העיר עם ד"ר נח עפרון, שותף מעורר השראה ואיש יקר מאוד, שאני לא יכולה לתאר את העשייה הציבורית שלי ללא הדרך שעשינו יחד.

 אי שם באוקטובר 2010 תיארנו בדו"ח לבוחר שפרסמנו את האקלים בו אנו פועלים באופן הבא:

"מהרגע בו שקע אבק הבחירות, ראש העירייה, רון חולדאי, מנכ"ל העירייה, מנחם לייבה וכל השדרה הניהולית של עיריית תל אביב-יפו, עבדו לילות כימים על מנת להצר את צעדינו, חברי סיעת עיר לכולנו כחברי סיעת אופוזיציה. מכתבים שנשלחו לראש העירייה ולהנהלתה לא קיבלו מענה, בקשות לפגישות זכו להתעלמות ומידע שעל העירייה לספק על פי חוק לנבחרי הציבור שלה כמעט ולא הגיע ולכשהגיע היה זה אחרי פניות חוזרות ונשנות ובאיחור רב משלושת הימים הקבועים על פי חוק לאספקתו. כפי שהצביע על כך לאחרונה הדו"ח של משמר המועצה, חולדאי הנהיג מועצה שלא דנה בהצעות לסדר שחברינו העלו. הנסיבות הללו הביאו לכך שניסיוננו לשיפור איכות החיים, הדמוקרטיה ואיכות הסביבה בעיר הפכו לתהליך ארוך ומסורבל."

כרטיסי שידול לזנות בפתח העירייה בהפגנה מיוני 2012

כרטיסי שידול לזנות בפתח העירייה בהפגנה מיוני 2012

גם כיום, למעלה משלוש שנים אחרי, סביבת העבודה בעיריית תל אביב יפו נותרה דומה. אך גם בתנאים אלו, המשכנו לפעול לאורך כל השנים האחרונות במטרה להציב חלופה מקיימת, חברתית וסביבתית לעיר.

מעבר למודל העבודה המשותפת שפיתחתי עם נח עפרון, נהנתי גם משיתוף פעולה של חברי לסיעה. עם חמשת המנדטים שהכנסנו לעירייה הצלחנו להביא להישגים משמעותיים ולהוות סמן חברתי וביקורתי לשלטון חולדאי. גם בבחירות הקרובות עיר לכולנו מציגה רשימת מועמדים חזקה ואיכותית ואני בטוחה שכל קול שיתווסף לרשימת עיר לכולנו יבוא לידי ביטוי במדיניות חברתית ורגישה.

בחרתי להמשיך את העשייה החברתית שלי באפיקים אחרים ואינני מתמודדת למועצת העיר. אני בטוחה כי חברי לתנועת עיר לכולנו ימשיכו להוביל את הקו החברתי והמקיים שעיר לכולנו קידמה בחמש השנים האחרונות.

רגע לפי שאתם הולכות/ים לבחור, מוזמנות/ים להעיף מבט בעיקרי הפעילות המשותפת לי ולנח עפרון. התחומים בהם התמקדתי הציעו מרחב חברתי וסביבתי אלטרנטיבי וכללו את נושאי התחבורה, מרחבים קהילתיים וטבע עירוני, תחושת בטחון ונגישות ומרחב ציבורי פתוח ושוויוני.

תחבורה מקיימת

 • תחנות האוטובוסחברת ג'י סי דקו הפרה את ההסכמים עם העירייה, ותלתה פרסום מסחרי בכל שטח התחנה. פניתי לראש העירייה בדרישה שיגביר את האכיפה מול ההפרות של החברה, ויקנוס אותה בהתאם לסמכותו.  כמו כן, בעקבות פנייתי למבקרת העירייה נפתחה חקירה על חשדות לשחיתות במכרז בו זכתה החברה.
 • שימור מרחב ההליכה הבטוח להולכי הרגל – העירייה הפקירה את הולכי הרגל. היא סללה שבילי אופניים על המדרכות וכך הגבירה את החיכוך בין רוכבים אופניים להולכי הרגל, והיא לא הצליחה לטפל בתופעה המסוכנת של אופנועים שנוסעים על המדרכות. ברחוב מסילת ישרים בדרום העיר סייעתי לתושבים במאבקם להעתיק את שביל האופניים לרחוב ראשי קרוב שם לא תיפגע זכות הולכי הרגל למדרכה, והעליתי הצעה לסדר להקפיא את העבודות ולבחון את שיפוץ הרחוב מחדש לפי צרכי התושבים.

  פקחים בפעולה. צילום: אילן שחורי, 3.4.2012

  פקחים בפעולה. צילום: אילן שחורי, 3.4.2012

 • מאבק על שבילי אופניים בטוחים ואפקטיבים דרשתי להגביר את האכיפה נגד רכבים שחוסמים את שבילי האופניים כדי לאפשר רכיבה בטוחה ורצופה. ברחובות צרים בהם לא ניתן לסלול שבילי אופניים, הצעתי לעירייה להציב שלטים שמכוונים את רוכבי האופניים לכביש ומורים בנהגים לנסוע לאט ולהתחשב ברוכבים.
 • גרירות אופניים– במציאות בה גניבת אופניים היא מחזה נפוץ בעיר וקיים מחסור משמעותי בחניות אופניים ממוסדות, העירייה גררה אופניים שחנו שלא בחניות האופניים המוסדרות מבלי להשאיר שום התרעה על עצם הגרירה. בעקבות פניותיי לעירייה הופסקו הגרירות לתקופה מסוימת, אך אז גיבשה העירייה נוהל מוסדר וחידשה את פעולות הגרירה הדרקוניות.

מרחבים קהילתיים וטבע עירוני

 • גינת פלורנטין– בפלורנטין מבקשת העירייה לבנות בית ספר חדש על חשבון הגינה הציבורית היחידה בשכונה, במקום בחניון הסמוך לה. הגשתי שאילתא לראש העירייה בה ערערתי על ההחלטה ודרשתי כי עתיד הגינה יובטח.
 • יצירת מדרחובים לטובת הולכי הרגל והסוחרים –  העברתי במועצה החלטה לפתוח את שוק לוינסקי כמדרחוב פעם בשבוע. מהלך זה יציע מרחב איכותי יותר לשיטוט ויסייע בשמירה על פרנסתם של בעלי העסקים הקטנים בשוק.
 • התחנה המרכזית– יחד עם קבוצה של תושבים ופעילים פעלתי לגבש חזון אלטרנטיבי לאזור התחנה המרכזית החדשה, כדי שתהפוך ממפגע לנכס ציבורי וקהילתי. הגשתי שאילתות חוזרות ונשנות על השימושים הלא חוקיים בה ועל עתיד השכונות הגובלות בה. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קיבלה גם ערר שהגשתי נגד האישור להפעיל חניון סמוך למבנה התחנה שיעכב את הפיתוח המקווה באזור זה.
 • בתי עם בעיר– העליתי הצעה לסדר להפוך נכסים עירוניים שאינם בשימוש למרכזי התכנסות קהילתיים ומקומות בהם ניתן לשכן את חסרי הדיור בעיר. ההצעה זכתה לתמיכתם של כמעט מחצית מחברי המועצה, אך הוכשלה על ידי הקואליציה של חולדאי.

הגברת תחושת הביטחון והנגישות של תושבים ותושבות בעיר

מאבק בהפרטת שירותים ציבוריים ומכירת המרחב הציבורי

 • הפרטת שירותי המים בעיר – בעקבות שאילתא שהעליתי על הצבת ברזיות על חשבון הברזיות הציבוריות, הבהיר
  ברזיה של חברת woosh באריזתה בגן מאיר. צילום: דורון שמיע שדה

  ברזיה של חברת woosh באריזתה בגן מאיר. צילום: דורון שמיע שדה

  ראש העירייה כי הוא התנגד להצבתן וכי הצבתן קצובה לתקופת הפיילוט בת שנה.

 • הסרת שלט הפרסום מבית אגד – במשך שנים ארוכות היו תלויות פרסומות על חזית בית אגד בטוענה כי בבניין מתבצעים שיפוצים. בעקבות פנייתי למהנדס העירייה, הורתה העירייה להוריד את הפרסום.

התנגדות להפרטת החופים – נאבקתי במועצה ומחוצה לה, נגד ביטול החלטת הוועדה לאיכות הסביבה בה אני חברה להקצאת מחצית משטח החוף לטובת הציבור. העירייה התעלמה מהחלטת הוועדה, ואפשרה להציב כסאות בתשלום בחלקים גדולים של החוף.

עוד לא אפילוג

העשייה הסיעתית של חברי לעיר לכולנו, על ההצלחות והישגים בה, מראים שבניגוד לדעה הרווחת, אפשר לשנות דברים לטובה בעיר מעמדת האופוזיציה. אני זוקפת את הצלחותי לכך שזכיתי לפעול עם תושבים נחושים לחולל שינוי. אך על אף ההצלחות וההישגים, אני לא יכולה להתעלם מהעובדה שמשהו לא נכון מהותית במערכת בה תושבים צריכים לעבוד קשה מדי כדי שקולם יישמע והם צריכים להלחם כדי לתרום לעיר ולשפרה. ראיתי בשנים האחרונות מקרים רבים מידי של אנרגיות חיוביות רבות של תושבות/ים מתבזבזות מול מערכת שאינה יודעת להקשיב ולשתף. יתרה מכך, השיטה הנוכחית של השלטון המקומי, בה ראש העירייה קונה את תמיכת מפלגות הקואליציה במשרות לראשי הרשימות, שמונעת מהן לקדם את האג'נדות שהן נבחרו לקדם, היא בעייתית בלשון המעטה. קרו הרבה דברים טובים בחמש השנים האחרונות בהם הקדשתי הרבה ממרצי וזמני לפוליטיקה העירונית. אך העיר לעולם לא תהיה מה שאנחנו רוצים שתהיה, מה שאנחנו חולמים שתהיה ומה שהיא יכולה להיות, עד שלא יהיה שנוי שורשי בפוליטיקה פה.

פורסם בקטגוריה דברים שעשיתי בעירייה, מרחב ציבורי, סביבה, תחבורה, עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

השאר תגובה